Toriteny

Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Maritiora

          Ry havana malala, mbola ao anatin'ny fibanjinana ny loha-hevitra hoe "Mandray ny famonjena ny mino" isika amin'ity alahady ity. Ny Alahady anio dia alahady manaraka ny Trinité sy Alahady natokana hahatsiarovana ireo Maritiora. Koa ny hafatra izay toriana amintsika dia miompana amin'ny Isaia 61:10-11, izay maneho ny fahatanterahana ny famonjena izay nampanantenain'Andriamanitra ny vahoakany tany amin'ny fahababoana. Inona ary no hafatra ho antsika anio?

I. NY FAMONJENA ATOLOTR'ANDRIAMANITRA DIA MITONDRA FIFALIANA HO AN(NY VAHOAKAN'ANDRIAMANITRA

          Milaza izany ny voalazan'ny Soratra Masina manao hoe "Hifaly dia hifaly amin'i Jehovah aho, ny fanahiko hiravoravo amin'Andriamanitra" (Isa 61:10a). Izany hoe miteraja fifaliana lalina eo amin'ny olona ny fandraisana ny famonjena atolotr'Andriamanitra. Izany famonjena izany dia asehony amin'ny fampitafiana famonjena sy fahamarinana ny olony. Ny famonjena eto, ho an'ny vahoaka Israely, araka ny bokin'Isaia, dia ny fahatanterahana ny Teny fampanantenana nataon'Andriamanitra sy ny teny fanomezan-toky momba ny fanafahana tamin'ny fahababoana izay nangeja azy ireo.

          Maneho izany fa ny olona mahazo famonjena sy mahatsapa ny fanafahana nataon'Andriamanitra taminy, dia tokony hidera an'Andriamanitra amin'ny fifaliana. Izany fifaliana izany dia tena avy any anaty mihitsy endrika ivelany fotsiny. Taratra teo amin'ny fiainan'ireo Maritiora malagasy ihany koa iizany fifaliana izany hiram-piderana nataon'izy ireo satria azony antoka ny famonjeny. Fa raha hiakatra Amboropotsy Rasalama maritiora, dia nihira izy.

          Aza hadinoina anefa, ry havana, fa olona hoentina holefonina izy tamin'izay fotoana izay.

Ho anao ihany koa, efa vitan'Andriamanitra tao amin'i Jesoa Kristy ny famonjena izay lamba andrakofany antsika, fa anjaranao ny mandray izany mba hanananao fiainam-pifaliana ihany koa. Na dia eo aza ny adim-piainana samihafa lalovanao, azonao atao ny hanana fifaliana, raisinao ny famonjena atolotr'Andriamanitra anao amin'i Jesoa.

          Tsy izany ihany anefa ry havana fa izao koa :

II. NY FAMONJENA ATOLOTR'ANDRIAMANITRA DIA MITERAKA VOA EO AMIN'NY VAHOAKAN'ANDRIAMANITRA

          Milaza  izany ny and 11 hoe "Fa tahaka ny tany mampitsimoka izay ao aminy, ary tahaka ny tanimboly mampaniry izay nafafy tao aminy, dia toy izany ny hampisehoan'i Jehovah Tompo fahamarinana sy fiderana eo anatrehan'ny firenena rehetra." (Isaia 6:11). Izany tokoa ry havana; ny famonjena raisin'ny mino dia hita taratra zo amin'ny fiainany fa tsy milevina fotsiny ao anatiny. Manamafy izany ny filazana hoe: mampitsimoka sy mampaniry . Maneho izany fa mitondra ny olona ho amin'ny fijoroana ho vavolombelona izany. Fa ny dikan'ny hoe "Maritiora" dia vavolombelona. Izy ireo dia nahajoro ary sahy niavaka tamin'ny fomban-tsampy tamin'ny andro fahavelomany.

          Ho anao ihany koa: raiso ny famonjena atolotr'Andriamanitra mba hamoazanao ihany koa, ary "aza menatra ny ho vavolombelon'ny Tompontsika" (2 Timoty 1.8). Ataovy hitan'ny olona fa misy vokany ny maha-mpivavaka anao. Ataovy hitan'ny manodidina anao fa misy vikany eo amin'ny toetranao sy ny fomba fitondrantenanao ny maha-kristiana anao.

          Nandalo Alahady fahatsiarovana ny Maritiora isika androany, ry havana. Koa tsarovy fa ny olona nandray ny famonjena ihany no afaka miaina amin'ny fifaliana sy mamoa eo amin'ny fiainana ho vononahitr'Andriamanitra. Efa nadray ny famonjena natolony ve ianao? Tsy afaka ny ho maritiora ianao raha tsy manana valiny mazava ny amin'izany. Ho an'Andriamanitra irery anie ny vononahitra. Amen!


1
Tahiry:
Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinité - Sampana Tanora Kristiana
1
Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinité - Sampana Fivondronana Laika
1
Alahady faha 27 Jolay 2014 : Alahady VI manaraka ny Trinité - Fifohazana FFPM
1
Alahady faha 03 Aogositra 2014 - Alahady V manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Maritiora
1
Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinité - Aumonerie Nationale
1
Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinité - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA
1
Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Sampana A.F.F
1
Alahady faha 21 Septembra 2014 - Alahady XIV manaraka ny TRINITE
1
Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinité
1
Alahady 12 Oktobra 2014 : Alahady XVII manaraka ny TRinité - Radio Protestanta
1
Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinité - MAMIRE
1
Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF
1
Alahady faha 02 Novembra 2014 - Alahady faha XX manaraka ny Trinité
1
Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinité - Vondron'ny AFF
1
Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinité- Vondron'AFP
1
Alahady faha 7 Desambra 2014 - Advento II
1
Alahady 14 Desambra 2014
1
Alahady faha 21 Desambra 2014
1
Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy
1
Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania
1
Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM
1
Alahady 01 Febroary 2015 - Alahady faha IV manaraka ny TRINITE
1
Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly
1
Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM
1
Krismasy 2015
1
Krismasy 2015
1
1
 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana