Toriteny

Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM

Ry havana, misy fomba telo hampitomboina ny finoana eo amintsika kristiana raha ireo teny nomena antsika anio.

 

1-     FAMPIANARANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA : (Neh 8 :7-9)

Zava-dehibe eo amin’ny fampitomboina ny finoana ny fampianarana izany Tenin’Andriamanitra izany araka ny Neh 8 :7-9. Ny fahaizana ny Tenin’Andriamanitra no ahafahana mamantatra ny sitrapon’Andriamainitra. Teto ireto Jiosy ireto dia tafaverina avy tany amin’ny fahababoana, kanefa tsy dia mahay firy intsony ny teny Hebreo. Ny lalàna, izay sitrapon’Andriamanitra, anefa dia voasoratra tamin’ny teniny ka tsy azon’ny olona tamin’izany fotoana izany. Noho izany dia nilaina ny nampianatra azy ireo izany Tenin’Andriamanitra izany. Tsy ny olona rehetra anefa no mahay izany fa misy ny mpampianatra. Olona voatokana no afaka namaky izany sy nampianatra izany. Ka eto dia marina ilay teny voasoratra hoe:”Atao ahoana moa ny fahay raha tsy misy mampianatra” (Asa 8:31). Rehefa misy ny mpampianatra dia mora ny mandray sy mahazo izay ambara. Izany hoe: manana andraikitra lehibe eo amin’ny fampitomboana ny finoana ny fampianarana ny sitrapon’Andriamanitra na ny Tenin’Andriamanitra eo amin’ny fiaraha-monina.

Ho antsika kosa, afaka ammaky ny Baiboly amin’ny tenin-drazantsika isika, efa tombony lehibe ho antsika izany, ary aoka isika hazoto hianatra izany rehefa miantso ny Mpitandrina sy ny mpanompon’Andriamanitra samihafa, fa mazana isika dia kamo hianatra ny Soratra Masina. Hitantsika eto anefa fa saro-bisy ny fianarana ny Tenin’Andriamanitra raha te-hitombo amin’ny finoana.

 

2-     NY FIHAINOANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA (Lio 10:38-42)

Eto dia misy olona roa mitovy nefa samy hafa. Mitovy satria samy mpanara-dia ny Tompo; tsy sahala satrai tsy mitovy laharam-pahamehana. Ny an’ny iray ny maha-olona no laharam-pahamehana, ny iray kosa dia ny ara-panahy. Raha te-hampitombo ny ara-panahy dia mila manao vahin-dohan-draharaha ny fihainoana ny Tenin’Andriamanitra. Marina fa tena ilaina eo amin’ny fiainana sy ny fanompoana ny mpanompo amin’ny fahazotoana sy ny asa. Saingy, mialoha izany, ny tena ilaina dia fankanesana eo akaikin’ny Tompo ka mihaino Azy. Hoy ny teny voasoratra manao hoe “.... Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra ary ny sainao rehetra”. Diso ny fiheverana fa hoe izaho dia tia an’Andriamanitra kanefa izaho dia tsy liana amin’ny fihainoana Azy.

Raha jerena eo amin’ny fiainana, ny fihainoana olona iray dia maneho ny fanaja, ny fitiavana ilay olona. Noho izany raha te-hampitombo ny finoana dia ilaina mandrakariva ny fihainoana ny fanazavana ny Tenin’Andriamanitra, mila maharitra mihaino izany isika.

 

3-     NY FANDRAISANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA (1 Tes 2:13-16)

Izao no nosoratan’i Paoly tamin’ireo Kristiana tany Tesalonika ireto: “rehefa nandray ny tenin’Andriamanitra izay notorianay ianareo, dia tsy noraisinareo ho tenin’olona, fa araka izay marina, dia ny tenin’Andriamanitra, izay miasa ao anatinareo izay mino koa.” Izany koa no itomboana amin’ny finoana: ny fandraisana ny teny torina no tena tenin’Andriamanitra tokoa.

Indraindray manko heverintsika fa tenin’olombelona fotsiny ny toriteny, dia tsy raisintsika. Nefa “ny toriteny dia avy amin’ny tenin’i Kristy”, hoy i Paoly. Koa rehefa torina ny teniny dia Andriamanitra no miteny amin’ny alalan’ny mpitoriteny. Ny anjarantsika mpihaino dia mandray izany ho fahamarinana  ivelomantsika. Fa ambaran’i Paoly mazava tsara eto fa “ny tenin’Andriamanitra dia miasa ao anatinareo izay mino”.

Eto am-pamaranana ary, te-hitombo amin’ny finoana ve ianao? Nomena anao eto ny valiny: mianara ny Tenin’Andriamanitra, mihainoa ny Tenin’Andriamanitra ary raiso izany Tenin’Andriamanitra izany.

 

Ho an’Andriamanitra irery ny vononahitra.


1
Tahiry:
Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinité - Sampana Tanora Kristiana
1
Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinité - Sampana Fivondronana Laika
1
Alahady faha 27 Jolay 2014 : Alahady VI manaraka ny Trinité - Fifohazana FFPM
1
Alahady faha 03 Aogositra 2014 - Alahady V manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Maritiora
1
Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinité - Aumonerie Nationale
1
Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinité - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA
1
Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Sampana A.F.F
1
Alahady faha 21 Septembra 2014 - Alahady XIV manaraka ny TRINITE
1
Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinité
1
Alahady 12 Oktobra 2014 : Alahady XVII manaraka ny TRinité - Radio Protestanta
1
Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinité - MAMIRE
1
Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF
1
Alahady faha 02 Novembra 2014 - Alahady faha XX manaraka ny Trinité
1
Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinité - Vondron'ny AFF
1
Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinité- Vondron'AFP
1
Alahady faha 7 Desambra 2014 - Advento II
1
Alahady 14 Desambra 2014
1
Alahady faha 21 Desambra 2014
1
Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy
1
Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania
1
Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM
1
Alahady 01 Febroary 2015 - Alahady faha IV manaraka ny TRINITE
1
Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly
1
Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM
1
Krismasy 2015
1
Krismasy 2015
1
1
 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana