Toriteny

Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinité - MAMIRE

IREO LAFIN-JAVATRA ROA MIANTOKA NY FAHARETANA:
    (Lio.25,1-13)

    Ato anatin'ny vanim-potoana farany iandrasana ny fiavin'ny Tompo fanindroany hitsara ny velona sy ny maty isika izao, ry havana. Izany fotoana hiavian'ny Tompo izany no ilay "andron'ny fampakaram-bady" ambaran'ny fanoharana eto amin'ny Lioka 25:1-13. Samy miandry fatratra izany ny kristianina rehetra; kanefa tsy maintsy ho izay maharitra amin'ny fiandrasana ihany no tafiditra ao amin'ilay fanasana lehibe dia ny fanjakan'ny lanitra izany. Andeha ary hojerentsika IREO LAFIN-JAVATRA ROA MIANTOKA NY FAHARETANA:

I NY FAHAIZANA MIOMANA

    Virjiny folo no niara-nivoaka hitsena ny mpampakatra. Andro alina ny fampakaram-bady. Noho izany dia tsy maintsy ilaina ny fitaovam-pitsilovana dia ny "fanilo" sy izay mety ho fitaovana miaraka aminy. Nahay niomana ny antsasak'izy ireo. Tsy nohadinoiny ny nitondra "solika fitaiza" (pétrol izany raha jiro any ambanivohitra no resahina) satria tsy fantatra ny fotoana hahatongavan'ny mpampakatra. Tsy mba mailo tamin'izany kosa ny antsasany fa dia ny jiro sy ny ambina solika kely tao anatiny tao no nentina dia lasa, ary izany no maha adala azy ireo."fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza", hoy ny and.3: tsy mahay miomana, hany ka izao tsy tafiditra ny fanasana izao.
    Ry havana, mahaiza miomana raha te ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Eto anivon'ny haizaim-piton'izao tontolo izao isika kristianina. Ny finoana no jiro ampiasaina amin'izany ary ny asa eo anivon'ny fiangonana no solika ikolokoloana izany finoana izany. Tsy mety ny hoe manam-pinoana aho dia izay. Adala tahaka ireo virjiny sasany koa ianao raha izany ihany. Tsy afa-misaraka ny jiro sy solika fa maty ho azy eo koa ny finoana raha tsy arahina asa (Jak.2,26b). Mety ho faty na ho foana ny finoana. Koa ny fahaizanao mikolokolo ny finoana ao anatinao no maneho ny fahaizanao miomana ary haharitra amin'ny fiandrasana ny Tompo ianao raha izany, ka hiara-miditra aminy ao amin'ny fanasana satria "izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady" (and 10b). Noho izany, izay tokony hatao hikolokoloana ny finoana dia ataovy avokoa.

II NY FAHAIZANA MIAMBINA

    Rehefa tsy mahay miomana dia tsy mahay miambina ho azy. hadinon'ireo virijiny adala, na mety ho tsy tao an-tsainy mihitsy, ny solika fitaiza (kanefa na hadino na tsy ao an-tsaina: mariky ny tsy fahaizana miomana avokoa izany). Ny andro maizina, ny kely nananana lany, ny jiro tsy maintsy harehitra, inona no hatao? Tsy maintsy handeha hividy rehefa tsy nomen'ny olona ny azy. Dia tsy maintsy hiala an-daharana aloha izany, kanefa izany no mariky ny tsy fahaizana miambina. Nanana fotoana natoriana fa tsy nahalala nanara-maso ny fandehan'ny solika izy ireo. Azony natao tsara mantsy, alohan'ny natoriana, ny nijerijery matetika ny fahalanian'ny solika, rehefa hadino ihany ny tany an-trano; ka rehefa hita fa tsy haharitra ny solika dia nirahina nividy avy hatrany ny sasany ka rehefa tonga ireny vao samy natory. Azony natao mihitsy koa ny tsy natory mihitsy fa nandamina ny olan'ny fanilony. Fa efa tsy mahay miambina mihitsy e! Efa tsy mba mailo amin'ny zavatra rehetra. Banga ho azy ny toeran'ny mpiambina ary dia banga manaraka izay  koa ny toerana tao amin'ny fanasana.
    Ry havana, tsy azo mora foana ny fanjakan'ny lanitra fa mila fahaiza-mandamina avy aminao izany. Efa foin'Andriamanitra ho anao izany fa ny fahaizanao mandray azy no takian'Andriamanitra. Efa mazava ny tenin'ny Tompo fa "tsy fantatra na ny andro na ny ora" (and.13). Tsy misy fotoana tsy iandrasana no dikan'izany. Koa izay mety ilainao rehetra eo am-piandrasana ny Tompo dia omany aloha, angony aloha, ataovy vonona aloha, fa ny olona tsara omana no mahay miambina. Fiainam-bavaka, fahalalàna ny Soratra Masina, fandraisana ny Sakramenta, fanompoana eo anivon'ny sampana, indrindra ny fijoroana ho vavolombelona eo anivon'ny fiaraha-monina: efa nomaninao avokoa ve izany? Solika fitaiza tsy tokony hohadinoin'ny kristianina miandry ny fiavian'ny Tompo ireny. "Raha mbola lasa nividy izy dia tonga ny mpampakatra" hoy ny and 10a. Koa anaovy jery todika matetika fa sao ireny no tsy ampy ka hahatonga anao hiala an-daharana eo amin'ny fiandrasana ny Tompo. Olona efa masaka amin'izany rehetra izany no haharitra amin'ny fiandrasana ny tompo.
    Ry havana, hitantsika teo ary fa ny olona mahay miomana ihany no mahay miambina. Rehefa nanao araka izay tratranao ianao dia tsy hiroaroa saina intsony eo am-piandrasana ny fotoana hiavian'ny Tompo satria efa niomana ianao, efa niambina ianao. Mbola tsy tapitra anefa ny fotoana fiomanana, mbola ao anatin'ny fotoana fiambenana koa isika izao. Koa aza matoritory fa mahareta fa izay maharitra ihany no ho voavonjy. Amen.


1
Tahiry:
Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinité - Sampana Tanora Kristiana
1
Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinité - Sampana Fivondronana Laika
1
Alahady faha 27 Jolay 2014 : Alahady VI manaraka ny Trinité - Fifohazana FFPM
1
Alahady faha 03 Aogositra 2014 - Alahady V manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Maritiora
1
Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinité - Aumonerie Nationale
1
Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinité - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA
1
Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Sampana A.F.F
1
Alahady faha 21 Septembra 2014 - Alahady XIV manaraka ny TRINITE
1
Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinité
1
Alahady 12 Oktobra 2014 : Alahady XVII manaraka ny TRinité - Radio Protestanta
1
Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinité - MAMIRE
1
Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF
1
Alahady faha 02 Novembra 2014 - Alahady faha XX manaraka ny Trinité
1
Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinité - Vondron'ny AFF
1
Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinité- Vondron'AFP
1
Alahady faha 7 Desambra 2014 - Advento II
1
Alahady 14 Desambra 2014
1
Alahady faha 21 Desambra 2014
1
Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy
1
Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania
1
Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM
1
Alahady 01 Febroary 2015 - Alahady faha IV manaraka ny TRINITE
1
Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly
1
Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM
1
Krismasy 2015
1
Krismasy 2015
1
1
 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana