Tantara natao ho an'ny ankizy
HANDIA LALANA VOLAMENA - VOATORA-BATO
 

Nahatsiaro ny fifaliana niaraka tamin’i Jesosy hono ilay zana-boriky nitondra ny Tompo tao Jerosalema, rehefa afaka tapa-bolana, ka niteny tamin’ny reniny ;
- Neny a, tena nahafinaritra ilay fotoana niarahako tamin’i Jeosy tany an-tanan-dehibe. Andeha aho ry Neny hiverina kely any.
- Mandehàna ary, hoy ny reniny, raha tianao.
Afaka indroa andro, ity ilay zana-boriky fa niverina, kivy dia kivy, sady hatsatra ny tarehiny, nivonto ny lohany.  Nanontany azy ny reniny:
Fa naninona ianao anaka? Inoa no nitranga tany?
- E loza ry Neny, vao hiditra tao an-tanàna aho dia noroahin’ny olona sy notorahiny vato ka nataony hoe; “Allez le boriky lahy ty, inona no ataon’ity aty” sady nodarohin’izy mianakavy aho no noroahiny.
- Izao no izy anaka, hoy ny reniny nananatra, rehefa mandeha ianao an! Miaraha amin’i Jesosy, fa raha vao tsy miaraka aminy isika, dia tsy maintsy hahita olana ary ataon’ny olona tsinontsinona!

 
Tsindrio eto raha hamaky tantara hafa

 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana