Tantara natao ho an'ny ankizy
VOAFATOTRY NY TENINY
 

Voaheloka ho faty ity mpanompon'ny andriamanjaka iray. Alohan'ny hamonoana azy dia nasain'ny mpanjaka nangataka izay zavatra mba tiany izy. Rano hosotroina iray vera no nangatahany. Tonga ny rano, saingy noho ny fihetseham-po dia nangovitra be ny tanany ka nila ho very sasaka ilay rano iray vera.

Dia hoy nympanjaka: "Aza matahotra ianao, fa rehefa tapitra voasotronao iny rano iny dia izay vao ho tapaka ny lohanao ka hifarana ny fangirifirianao".

Rehefa voasotroko ity rano ity vao ho tapaka ny lohako? hoy ilay mpanompo naka toky.

Eny hoy ny mpanjaka, voasotronao tsara iny vao ho faty ianao.

"Renareo tsara izany", hoy ilay voaheloka, tamin'ireo nanatri-maso. Nararany tamin'ny tany ilay rano sisa tavela. Sanganehana ny rehetra sady nitodika tany amin'ny andriamanjaka.

Voafatotry ny teniny izy ka nasainy nohafahana ilay mpanompo fetsy.

Rehefa te-ho afaka marina ianao, hazony ny tenin'Andriamanitra ka mifikira Aminy tahaka ny nataon'i Jakoba hoe "Tsy avelako ianao raha tsy tahinao aho", raha nitolona tamin'i Jehovah izy.

Fa hoy mantsy i Jesoa hoe :"Izay manantona Ahy, tsy mba ho laviko mihitsy". Jao 6:37

 
Tsindrio eto raha hamaky tantara hafa

 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana