Tantara natao ho an'ny ankizy
ILAY KRISMASINÂ’I NARY
 

Indray  krismasy dia nantsoina i Nary mba hiomana handeha hivavaka ary toy izao indrindra no resaka nifanaovan’izy sy ny reniny tamin’izany :

 • Nary ah ! efa amin’ny 8 ora anie izao eh ! fa angaha ianao tsy handeha hivavaka eh! Haingana miomana fa efa ireo nomaniko ireo ny akanjonao anaka.

Tsy naka sarotra I Nary namaly hoe:

 • fa angaha tsy Krismasy moa androany ry Neny
 • ye  Krismasy androany ary izany indrindra no handodonako anao hae: miomana haingana eh!
 • Za ry neny tsy handeha
 • Odryyyyy! Fa inona ity nanjo anao no tsy hiangona nefa Krismasy sady efa nividianako akanjo vaovao anie ianao eh!
 • Ka ny Jesosinareo  ao ampiangonana ry Neny Jesosy tsy tia  zaza rehefa Krismasy ko
 • Fa ahoana anaka no hilazanao izany
 • Ka indroa krismasy aho izay ry Neny tonga aloha be tao  ampiangonana foana, dia noroahana sy nalana tamin’ny toerako  ary nomena ireny olon-dehibe tara fidirana  ireny ny toerana dia tany antokontany aho no nalefan’ilay diakona ko!
 • To  tsy marina le voalazan’ny Baiboly rehefa Krismasy ry Neny ah!
 • Ilay hoe ahoana izany anaka
 • Ilay ao amin’ny Matio 19:14 manao hoe: «  Avelao ny zaza, ary aza raràna tsy hanatona Ahy; fa an’ny toa azy ny fanjakan’ny lanitra. » Fa zahay anie to rarana sy avoaka any antokotany rehefa misy olomana-kaja tonga ao ampiangonana eh!
 • Nary ah! Andao hivavaka fa tsy maninona izany eh!
 • A a a Neny ah! Tapa-kevitra aho fa rehefa misy fety lehibe ao ampingonana de tsy hivavaka aho.

Gina tsy nahateny ny renin’I Nary ary tapaka teo ny resak’izy ireo.

« Zaro amin’izay lalana tokony halehany ny zaza, Ka na rehefa antitra aza izy, dia tsy hiala amin’izany. » (Ohabolana 22:6)

Ry havana zaro hijanona sy hiaina ny fiainam-piangonana ny zaza fa aza ailikilika rehefa misy olona tara ao ampiangonana. Avelao hizaka ny fahatarany ireo olona tara na dia manan-kaja aza.

 

 
Tsindrio eto raha hamaky tantara hafa

 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana