Tantara natao ho an'ny ankizy
ILAY FILAZANTSARA TSY MBA NIPETRA-POTSINY
 

Noho ny rivo-mahery iray dia rendrika tany amin'ny sisin-tanin'i Espana ity sambo Alemana iray.

 

Andro maromaro tatyy aoriana dia indreny ny vakivakin'ilay sambo sy ny fitafiana vitsivisy fa natsipin'ny onja teny amorontsirak'i Espana. Tao anaty lobaka matevina iray, indro nisy Filazantsara nisy soratra hoe: 

"Marc Rotmann, Hambourg,

Novakiana voalohany noho ny fangatahan'ny anabaviko Lotte

Novakiana faharoa nohon'ny tahotra ny fitsaran'Andriamanitra

Novakiana fahatelo ary isan'andro isan'andro noho ny fitiavan'i Jesoa Kristy Mpamonjiko."

 

Izany ny an'i MarcRotmann, ny Filazantsara tsy mba nipetra-potsiny isan'andro, ary ny anao?

"Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra". Mat 4:4

 
Tsindrio eto raha hamaky tantara hafa

 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana