Tantara natao ho an'ny ankizy
MPANGALATRA AOTOMOBILINA
 

Rehefa avy niantsena ity Ramatoa vavy antitra iray, no hiditra ny fiarany izay nipetraka teo amoron-dalana, no indreo nisy olona efatra nipetraka tao anaty fiarany. Rehefa nahita izany izy dia tsy nisalasala namoaka ny basiny,  nanambana sy nandrahona an’ireo lehilahy ireo nanao hoe: “Mivoaha haingana ry ilay tsy vanona  ireto a, raha tsy te ho faty, dia lasa mandeha”.
Dia nivoaka izy efa-dahy sady nanangan-tanana; no lasa nitsoaka, tsy sahy niteny akory.
Dia niditra ramatoabe, nampiditra ny lakile fa tsy tafiditra, noho ny tebiteby angamba nahazo azy teo.
Rehefa ela ny ela nivoaka izy naka saina, no hitany fa hay tsy fiarany ity nidirany fa an’olon-kafa. Teo izy vao nijerijery, hay fiara mitovy, fa ilay an’azy nipetraka soa aman-tsara tsy lavitra teo.
Koa satria olo-marina izy, dia lasa nandeha izy, niaraka tamin’ilay tena fiarany tany amin’ny Polisy nitantara ny zava-nisy. Rehefa niresaka tamin’ny polisy nandray azy izy, toran’ny hehy ity farany, raha nandre izany. Ary indreo hitany, raisin’ny polisy anankiray ihany koa olona efa-dahy manao fitarainana fa nangalarin’ny Ramatoabe iray mitondra basy ny fiarany…
Mba mieritrereta tsara ihany vao manao zavatra, ary indrindra, mivavaha, mba tsy hanaonao foana eo amin’ny fiainana!

 
Tsindrio eto raha hamaky tantara hafa

 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana