Ireto no birao mitantana ny SAFIF eto amin'ny FJKM Ambohimanoa Alasora Betesda:
Filoha: RAJAONARIVELO Jean Chrysostom
Filoha Mpanampy: RAIVOARISOA Bakolalao
Mpitam-bola: RAVOKATSOA Felanirina
Mpitantsoratra: RAMANANIRINA Thérèse
Ireo Mpanolon-tsaina: RAZAFIMANDIMBY Seheno
RANDRIANANTENAINA Mamitiana Joëlson

Ny fifandraisana:
Finday: 033 72 367 11 - Dada Chry
Mailaka:safif@fjkm-alasora.mg

Isaky ny Sabotsy maraina manomboka amin'ny 06 ora sy sasany no fotoam-pifohazana eto amin'ny Fiangonana ary isaky ny Alahady faharoa kosa dia faranana amin'ny asa sy fampaherezana ny fotoam-pivavahana.

Ny SAFIF eto AMBOHIMANOA ALASORA BETESDA dia miara-miasa amin'ireo Sampana Fifohazana eto amin'ny Synodamparitany Atsimo amin'ny alalan'ny Toby Masina GETSEMANE Ankadilalampotsy.

 

SAFIF (SAmpana FIFohazana)

"... aoka ny fitondran-tenanareo ho miendrika ny filazantsaran'i Kristy" Fil 1:27a

Ny SAFIF dia anakiray amin’ireo seham-pitaizana miorina ao anatin’ny FJKM araka ny fanampahan-kevitry ny Synoda Lehibe VII ( Arivonimamo Sept .1980). Ahitana izany sampana izany avokoa isan’ambaratonga.
Ireo loharano niaviany dia ny Toby Lehibe Soatanana, Toby Lehibe Manolotrony, Toby Lehibe Ankaramalaza ary ny Toby Lehibe Farihimena.

SAMPANA FIFOHAZANA ETO AMIN'NY FJKM AMBOHIMANOA ALASORA BETESDA

Sampana iray ao amin’ny Fiangonan’I Jesoa Kristy eto Madagasikara na FJKM ny Sampana Fifohazana.

- FOTO-KEVITRA ARA –TEOLOJIKA :
- NY SAmpana Fifohazana FJKM (SAFIF) dia iray amin’ireo fanomezam-pahasoavana omen’ny Tompo ny Fiangonana araka ny Soratra Masina (Ikort.12,4)
- Ny Fanahy Masina ao amin’ny Fiangonana no mampisy sy mitarika azy (Joe.3)
- Ny Apostoly sy ny mpaminany no fanorenan’ny Fiangonana ary i Jesoa Keristy no Fehizoro ( Efes.2,20)
- Ao anatin’ny Fiangonana ny Fifohazana (Efes.2,19-22)
- Asan’ny Fiangonana no ataon’ny Fifohazana araka ny fanomezam-pahasoavana manokana noraisiny (Asa.1,8 ; 2,38-39 ; Efes.4,11-12)

NY ZAVA-KANDRENAY :

Ny Sampana Fifohazana dia :
- Mitory ny Filazantsara, mamoaka demonia, mametra-tanana, manasitrana marary (Mar.16, 15-20)
- Mampandroso ny Fiangonana (Ikort.14,12)
- Mitady ny fampiraisana (Jao.17,21)
- Miaina ny Fifankatiavana (Jao.13,34-35)

NY TANJONAY:

- Ho Fifohazana miaina ny Soratra Masina ary manao ho zava-dehibe ny fiainam-panahy, manome toerana ny fiofanana,manatanteraka ny fanompoana ,mitoetra amin’ny fahamasinana sy fahamarinana.
- Ny Fifohazana dia manao ny asan’ny Fiangonana ; Miasa ao sy ho an’ny Fiangonana ; Manaja ny fandaminan’ny Fiangonana ; Mitandro ny Firaisan’ny Fiangonana.
- Ao anatin’ny asa tanterahin’ny SAFIF : Ny asa Fampaherezana ( vavaka manokana ho an’ny mangetaheta , mila hery avy amin’ny Tompo, ny Famoahana demonia sy fanasitranana ny marary ary ny vavaka) no fototra iorenanay amin’izany. Ny Tafika Masina sy ny fitaomana ny olona ho ao amin’ny Fiangonana. Eo ambany fiahian’ny Fiangonana tahaka ny Sampana rehetra ao amin’ny FJKM ny SAFIF.
- Mahasoa ny Fiangonana ny fisian’ny SAFI F ao aminy fa sady mampitombo ny finoana no mampahery ny maro ary dia ampirisihina ny fananganana ity sampana ity isam-piangonana.

     
 
Mofonaina anio Sabotsy 16 Febroary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana