Fanitarana

Misaotra an’Andriamanitra isika fa vita soa amantsara ny rihana ao amin'ny trano vaovao tamin'iny taona 2015 iny.
Fisaorana mitafotafo ho antsika rehetra tsy ankanavaka niara-nisalahy, tsy nitarai-tana-miepaka nandray anjara asa tamin'ireo hetsika rehetra notontosaina teto amin'ny Fiangonana.
Misaotra antsika Loholona sy Diakona, ny Birao, ireo Sampana velona rehetra eto amin'ny Fiangonana niara-nitantsoroka niatrika ireo adidy masina rehetra ho fahavitan'ireo hetsika rehetra ireo.
Misaotra ny Raiamandreny Mpitandrina isika manoro hevitra, mampahery, miara-mitady ireo fanapahan-kevitra mahomby, ary indrindra ny fitrotrona am-bavaka ny asa rehetra tiana ho tanterahana.

Mitsidika ity ny taona vaovao, hanomboka indray ny asa fanintarana dia ny fanaovana "Carreaux" ny trano vaovao sy ny trano tranainy izany. Mialohan'ny hirosoana amin'ny fametahana ny "Carreaux" anefa dia nanapaka ny Komity fa ny Alitara sy ny famindrana ny cabine technique aloha no tsy maintsy hatao mialoha.

Atomboko ny asa , ary ny fikasana, raha sitrapon’Andriamanitra dia ny hoe: any amin’ny Fetin'ny Taranaka dia hatao ny fitokanana ny "Carreaux". Ny asa dia noheverina koa ifarombonan’ny vahoakan’Andriamanitra rehetra ary araka izao hita zao dia samy manatanteraka ny trandrify azy izy ireo. Koa manentana antsika rehetra hifanolo-tanana ny amin'izany.

 

 
Mofonaina anio Sabotsy 16 Febroary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana